Bezpečné okná s kovaním MACO a čapmi MACO i.S.
 

 

Zdroj: MACO, www.bezpecneokna.sk

 

 

 

Vážení zákazníci,
 
 
 
 
   v snahe neustále zlepšovať a zdokonaľovať kvalitu našich produktov a služieb a zároveň udržať
 
ceny na veľmi výhodnej úrovni Vám ako prví  v regióne prinášame okná s kovaním MACO s
 
bezpečnostnými čapíkmi proti vypáčeniu  MACO i.S. a to úplne bez príplatku! 

 
 
 
    Okná, ktoré si  u nás objednáte Vám dodáme štandardne a bez príplatku s uvedenými

 
bezpečnostnými prvkami. V otváravo-sklopných krídlach dodávame štandardne 2 bezpečnostné
 
elementy MACO i.S. a otváravé krídla obsahujú štandardne 1 bezpečnostný  element MACO i.S..
 
 


    Tieto bezpečnostné elementy MACO i.S. s hríbikovitými čapíkmi a protikusmi zabezpečujú
 
Vaše okná proti mechanickému vypáčeniu, ako je to zrejmé z demonštračného videa.
 

 
   V príplatkovej verzii je samozrejme možné dodať k bezpečnostným elementom kovania aj
 
bezpečnostnú kľučku MACO TRESOR - S uzamykanú tlačidlom, resp. MACO TRESOR - Z
 
uzamykanú kľúčom, ktoré slúžia na maximálne zefektívnenie bezpečnostného systému kovania
 
proti vlamačom.
 
 

 

   

Návod na obsluhu kovania MACO MULTI-TREND tu