Špecifikácie posuvných dverí a púzdier nájdete tu.

V prípade že sa kataóg neotvorí správne, kliknite na "refresh" (obnovenie) stránky