PUURA GUARD D2/9/4 Tr. 4

 

                        

 


Počet istiacich bodov: 15 - 6 pevných, 9 pohyblivých
Trieda bezpečnosti: 4
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: PT
Zadlabávací zámok: K 114
Poznámka:
PT - Prísne tajné = 4. tr


D 2/9/4 TR
Dvere trezorového typu, tvorené spevnenou, zváranou mnohovrstvovou konštrukciou z viacerých druhov materiálu, doplnená kalenými platňami, zväčšená hrúbka dverí.
Vhodné na ochranu napríklad bánk, pôšt, počítačových učební a podobne.


Je ich potrebné kombinovať s bezpečnostnými prvkami ( vložkou a kovaním ) tej najvyššej bezpečnostnej úrovne.

Dodávajú sa výlučne spolu s bezpečnostnou zárubňou.


Cena sa stanovuje individuálne podľa konkrétnej požiadavky zákazníka.