Vážení zákazníci, milí priatelia.

 

 

     S radosťou a hrdosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že od svojho založenia v roku 2009

 

sme úspešne obslúžili už vyše 3000 spokojných zákazníkov v našom regióne.

 

 

    Či si u nás objednáte plastové okná, garážovú bránu alebo bezpečnostné dvere vždy

 

dbáme na to, aby sme vám dodali produkty a služby najlepšej kvality a trvácnosti za tú

 

najvýhodnejšiu možnú cenu, nie však na úkor kvality.

 

 


    S potešením môžeme konštatovať, že naša snaha prináša ovocie a úspešne sa nám v

 

našich snahách darí, o čom svedčí aj váš rastúci počet.

 

 


Naša snaha by však bola úplne zbytočná, keby nebolo vás - našich (existujúcich aj

 

budúcich) spokojných zákazníkov, za čo vám úprimne zo srdca ďakujeme a tešíme sa na

 

vás aj naďalej aby sme spolu dosiahli métu minimálne 10 000 spokojných zákazníkov v

 

regióne :-)

 

 

 

S úctou a vďakou,

 


váš tím PUURA

 

 

v ý h o d n e   ¤   s p o ľ a h l i v o    ¤    k v a l i t n e